Master class about plastic anatomy

Master class about plastic anatomy
Date:November 26, 2012
Adress:  NSC Olimpiyskiy. Velyka Vasylkivska str., 55 Ukraine, Kiev
The exhibition "Secrets of the body."

тел: 380637484296
e-mail:Goryanskiy@i.ua
skype:vadimiliano