Gamma-gallery.

Permanent exhibition of paintings by Vadim Goryanskogo in Gamma-gallery.

Address: Kiev, str. Mihaila Grushevskogo 9

 

 

тел: 380637484296
e-mail:Goryanskiy@i.ua
skype:vadimiliano